Luftningsventiler

Tillsammans med CSA erbjuder vi luftningsventiler som skyddar rörledningar från övertryck genom att släppa ut den luft och gas som bildas i exempelvis dricksvattennät, tryckstegringsstationer, reducerstationer, avloppsnät och pumpstationer. Luftningsventiler skyddar också mot skadliga undertryck. Ventiltypen är vanlig inom VA.

Luftningsventiler är konstruerade för direktmontage på rörledningar och finns i olika utföranden, exempelvis för avlopp, tryckslagsdämpande (AS) och varianter som skyddar rörledningen från att fyllas på för snabbt (RFP). Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid ledningen innehåller, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av luftningsventil.