Luftningsventiler

Tillsammans med CSA erbjuder vi luftningsventiler som skyddar rörledningar från övertryck genom att släppa ut den luft och gas som bildas i exempelvis dricksvattennät, tryckstegringsstationer, reducerstationer, avloppsnät och pumpstationer. Luftningsventiler skyddar också mot skadliga undertryck. Ventiltypen är vanlig inom VA.

Luftningsventiler är konstruerade för direktmontage på rörledningar och finns i olika utföranden, exempelvis för avlopp, tryckslagsdämpande (AS) och varianter som skyddar rörledningen från att fyllas på för snabbt (RFP). Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid ledningen innehåller, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av luftningsventil.

Visar 10 produkter
Automatisk luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. För in- och utflöde av luft och gaser i dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.

Luftningsventil VM6126M

Automatisk luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. För in- och utflöde av lu...

Se mer information
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. För kontrollerat utflöde av luft i dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.

Luftningsventil VM6126M AS

Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. F...

Se mer information
Automatisk luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i dricksvattennät, tryckstegringsstationer och reducerstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.

Luftningsventil VM6126M RFP

Automatisk luftningsventil av segjärn med fullt genomlopp och gängad eller flänsad anslutning. Motverkar snabb fyllning ...

Se mer information
Automatisk luftningsventil av segjärn med dubbla O-ringar och invändigt gängad anslutning. Förhindrar luftansamling i rörledningens höjdpunkter i ledningar med rena vätskor. Lägsta tryck i ledning 0,1 bar. <br />

Luftningsventil VM6127

Automatisk luftningsventil av segjärn med dubbla O-ringar och invändigt gängad anslutning. Förhindrar luftansamling i rö...

Se mer information
Automatisk luftningsventil av segjärn med flänsar. För evakuering av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.

Luftningsventil VM6128

Automatisk luftningsventil av segjärn med flänsar. För evakuering av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dr...

Se mer information
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med flänsar. För kontrollerat utflöde av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.

Luftningsventil VM6128 AS

Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med flänsar. För kontrollerat utflöde av luft i avloppsnät...

Se mer information
Automatisk luftningsventil av segjärn med flänsar. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.

Luftningsventil VM6128 RFP

Automatisk luftningsventil av segjärn med flänsar. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i avloppsnät och pumpsta...

Se mer information
Automatisk luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. För evakuering av luft i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.

Luftningsventil VM6129

Automatisk luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. För evakuering av luft i avloppsnät och pumpstati...

Se mer information
Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. För kontrollerat utflöde av luft  i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.

Luftningsventil VM6129 AS

Automatisk tryckslagsdämpande (AS) luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. För kontrollerat utflöde ...

Se mer information
Automatisk luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i avloppsnät och pumpstationer. Försedd med dräneringsventil. Lägsta tryck i ledning 0,2 bar.

Luftningsventil VM6129 RFP

Automatisk luftningsventil av segjärn med invändigt gängad anslutning. Motverkar snabb fyllning av rörledning (RFP) i av...

Se mer information