Portabla provtagare

Tillsammans med Maxx erbjuder vi ett stort urval av portabla provtagare som används när prover skall tas under kortare tidsperioder och där ström saknas.

Provtagaren placeras där prover önskas och sugslangen sätts i kontakt med mediat. Vid önskade tider eller tillfällen sugs vatten upp i önskad mängd och släpps i behållare. Tack vare en bra batterikapacitet säkerställs dina prover. Val av utförande beror bland annat på hur din process ser ut, vilka krav som ställs på provtagningen och hur prov skall tas t.ex. sughöjd och hur prov skall förvaras. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av portabel provtagare.