Markförlagt

Ventim erbjuder markförlagda produkter, gatugods, med betäckningar för bland annat fjärrvärme och fjärrkyla samt brunnar för exempelvis flödesmätning.

Vid val av betäckning behöver hänsyn tas till bland annat installationsplats och vilken typ av belastning den utsätts för. Val av utförande på brunn beror bland annat på läggningsdjup, rördimension, material på befintligt rör, brunnsdiameter och media. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av markförlagda produkter.