Kulbackventiler

Ventim erbjuder kulbackventiler för att förhindra återströmning av bland annat avloppsvatten, förorenat vatten, sandblandat vatten och trögflytande media. Ventiltypen arbetar tyst.

Kulan i kulbackventiler går helt åt sidan vid genomflöde utan risk för blockering. Det ger ett mycket lågt tryckfall. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av kulbackventil.