Tryckdämpande ventiler

Tillsammans med CSA erbjuder vi tryckdämpande ventiler som skyddar ett rörsystem mot skadliga effekter från tryckslag.

Tryckdämpande ventiler släpper snabbt ut övertryck som uppstår i rörsystem och hindrar ledningstrycket från att överstiga ett förinställt värde. Ventiltypen används ofta inom VA. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, vilken fluid som ska passera ventilen, tryck och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av tryckdämpande ventil.