Höglyftande säkerhetsventiler

Tillsammans med ARI erbjuder vi höglyftande säkerhetsventiler för expanderande media som ånga och neutrala gaser.

Höglyftande säkerhetsventiler är konstruerade för att öppna så snabbt som möjligt. Utloppet är större än inloppet för att klara expandering av volym vid förändringar i tryck och temperatur. Höglyftande säkerhetsventilen används för att förhindra övertryck i ett system och skydda människor och material mot skada. Val av utförande beror bland annat på dina förutsättningar, hur din process ser ut, ånga/gas, driftstryck, öppningstryck, kapacitet och temperatur. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av höglyftande säkerhetsventil.