Styrskåp

Ventim erbjuder styrskåp för manövrering av ventiler och hydrauliska manöverdon. Styrskåp kan utrustas som fjärrskåp med PLC, som dockningsbart fjärrskåp, även i andra utföranden.

Det är många komponenter som ingår i ett styrskåp. Vill du ha hjälp med donmontage, inkoppling av skåp och slangar, injustering av ventiler och montage av lägesvisare hjälper vi självklart till med det. Utifrån dina driftsdata och krav ger vi dig teknisk support genom hela inköpsprocessen så att du kan känna dig trygg med ditt val av styrskåp.